Duszpasterze

Proboszczowie parafii:
-ks. kan. Jerzy Kaniewski (1994-2002)
-ks. kan. Zdzisław Gościniak (2002-2017)
-ks. kan. Waldemar Willak (2017-obecnie)

Księża wikariusze i diakoni pracujący w parafii:
-ks. Sławomir Borowczyk (1995 – 1997)
-ks. Roman Sroczyński (1998 – 2002)
-ks. Grzegorz Nickel (2002 – 2003)
-ks. Leszek Szcześniak (2003 – 2004)
-ks. Rafał Kowalczyk (2004 – 2006)
-dk. Karol Gibki (2004)
-dk. Radosław Królak (2005)
-ks. Radosław Stawiński (2006 – 2008)
-ks. Daniel Wawrzyniak (2008 – 2011)
-ks. Mariusz Ziętkiewicz (2011 – 2012)
-ks. Rafał Grzęda (2012 – 2016)
-ks. Michał Będzieszak (2016 -2019)
-ks. Bartosz Ignaszewski (2019-2021)
-ks. Mariusz Przybylski (2021- obecnie)

Księża pochodzący z parafii:
-ks. dr Waldemar Graczyk (2009)
-ks. Tomasz Jakubowski (2010)
-ks. Marcin Nowicki (2011)