Historia

Historia parafii i kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej

Powstanie naszej parafii zawdzięczamy mieszkańcom osiedla Zębców, którzy pragnęli chwalić Boga we własnej świątyni parafialnej. To własnie dzięki zaangażowaniu ludzi, a w szczególnie śp. pana Lucjana Hofmana przy ul. Staroprzygodzkiej powstała kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Całą inicjatywę wspierali duchowni: ks. Alfred Mąka oraz ks. Andrzej Lewandowski. Na początku wzniesiono krzyż i drewnianą kapliczkę, która w 2003 roku została przeniesiona na „Osiedle Licheńskie”, natomiast murowana kaplica powstała w latach 1993-1994.

W maju 1994 r. z licznym udziałem wiernych przywieziono z Jasnej Góry kopię ikony Matki Boskiej Częstochowskiej, a 1 lipca 1994 r. dekretem ówczesnego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały została erygowana parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Jerzy Kaniewski, który tworzył zręby parafii i gorliwie inicjował duszpasterstwo. Przyczynił się też do powstania cmentarza parafialnego. W latach posługi ks. Kaniewskiego kaplica była stale wyposażana w sprzęty oraz szaty liturgiczne. W latach 1994-1996 trwały prace przy budowie domu parafialnego.

W lipcu 2002 r. proboszczem został ks. kan. Zdzisław Gościniak, który w czerwcu 2003 r. rozpoczął przebudowę istniejącej kaplicy i wyposażenie nowego kościoła. W krótkim czasie powstały mury oraz 25-metrowa wieża, na której rok później umieszczono nowy dzwon. 29 sierpnia 2005 r. bp Stanisław Napierała dokonał poświęcenia kościoła. W 2007 r. zakupiono dla parafii organy piszczałkowe firmy Walcker. W 2016 r. na wieży zamontowano dwa kolejne dzwony.

8 maja 2017 ks. Gościniak zrezygnował z zarządzania parafią z powodu ciężkiej choroby.

22 maja 2017 r. biskup ordynariusz mianował nowym proboszczem ks. kan. Waldemara Willaka. W ciągu pierwszych dwóch lat posługi ks. proboszcza dzięki życzliwości i ofiarności i zaangażowaniu parafian rozbudowano przykościelny parking, powiększając go o 1500 m2 nowej kostki brukowej. Dokonano również wymiany oświetlenia- w miejscu starych, betonowych słupów, pojawiły się nowe, aluminiowe, z nowoczesnym ledowym źródłem światła. W grudniu 2019 r. zrealizowano projekt podświetlenia kościoła z zewnątrz. Świątynia jest widoczna dla wszystkich przejeżdżających.

Obecnie planowana jest przebudowa wieży kościoła, a także budowa ołtarza w prezbiterium-trwa etap projektowania.